Wywozimy śmieci, gruz, odpady, śnieg

Wywóz śmieci

Śmieci to poważny problem XXI wieku, produkujemy ich za dużo w czasach konsumpcjonizmu, jednak kiedy już są warto zadbać o ich jakościową utylizację. Popularny sposób wyrzucenia śmieci do lasu polecamy zastąpić przez wynajem naszej firmy celem odbioru odpadów, które zutylizujemy w odpowiednim miejscu. Wywóz śmieci zgodnie z aktualną ustawą o gospodarowaniu odpadami nie jest precyzyjnie dookreślony, szereg luk w prawie powoduje potrzebę zabezpieczenia śmieci przez firmy zajmujące się odbiorem i składowaniem odpadów. Oferta naszych usług skierowana jest do firm, instytucji jak i klientów indywidualnych, którzy z różnych powodów potrzebują zamówienia odbioru odpadów w danej ilości poza umową z wybranym odbiorca śmieci na terenie gminy. Nasza firma posiada szereg różnej wielkości pojemników i kontenerów na odpady, zarówno selektywne jak i wielkogabarytowe i zwykłe. Realizujemy wywóz śmieci w sposób zgodny z przepisami, sprawny i zadowalający klienta. Obsługujemy nie tylko zabudowania, zakłady przemysłowe, ale również wykonujemy likwidacje dzikich wysypisk śmieci, sprzątanie lasów itp. Nasza firma zajmuje się również odbiorem odpadów niebezpiecznych, przemysłowych wymagających szczególnego transportu i utylizacji.