Odbiór i utylizacja wełny mineralnej

z terenu całego kraju

Oferta

Gospodarka odpadami

  • zagospodarowywanie odpadów przemysłowych (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne),
  • zbiórka surowców wtórnych,