Wywozimy śmieci, gruz, odpady, śnieg

Oferta

Gospodarka odpadami

  • zagospodarowywanie odpadów przemysłowych (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne),
  • zbiórka surowców wtórnych,
  • dostawa pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych.